• Devlet Yardımları Hukuku / Yayınlarımız

 • TÜRKİYE İÇİN DTÖ ve AB ile UYUMLU DEVLET YARDIMLARI (Teşvik) SİSTEMİ

  • Sayfa : 1/15
   123...15>

  İÇİNDEKİLER


  AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DEVLET YARDIMLARI
  1. DEVLET MÜDAHALELERİNİN YARDIM BİÇİMİNE AİT GEREKÇELER

  2. DEVLET YARDIMLARININ BİÇİMLERİ

  2.1. DEVLET YARDIM BİÇİMLERİNİ ŞEKİLLENDİREN REKABET ORTAMLARI

  2.1.1. ULUSAL PAZARDA ORTAYA ÇIKAN REKABET ORTAMLARI

  2.1.2. TOPLULUK PAZARINDA ORTAYA ÇIKAN REKABET ORTAMLARI

  2.1.2.1. REKABET ÖNCESİ YARDIMLAR

  2.1.2.2. REKABET SONRASI YARDIMLAR

  3. AVRUPA TOPLULUĞUNDA DEVLET YARDIMLARI MESELESİ

  3.1. ROMA ANTLAŞMASI'NIN DEVLET YARDIMLARIYLA İLGİLİ MADDELERİ: 92. 93. 94. MADDELER

  3.2. AVRUPA TOPLULUĞUNDA DEVLET YARDIMLARININ DÜZENLENMESİ

  3.2.1. DEVLET YARDIMI KAVRAMININ TANIMI VE AET ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN YASAKLAMALAR

  3.2.1. DEVLET YARDIMLARININ YASAKLAMASINA GETİRİLEN İSTİSNALAR

  3.2.1.1. ORTAK PAZAR İLE KAYITSIZ OLARAK BAĞDAŞAN YARDIMLAR

  3.2.1.2. ORTAK PAZAR İLE BAĞDAŞABİLİRLİĞİ VARSAYIM OLARAK KABUL EDİLEN YARDIMLAR

  3.2.2. KOMİSYON'DAN İZİN ALMA ZORUNLULUĞU VE KOMİSYON'UN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  3.2.3. YARDIMLARIN NİTELİĞİ VE KOMİSYON TARAFINDAN DÜZENLENMESİ

  3.2.3.1. BÖLGESEL YARDIMLAR

  3.2.3.1.1. TEK YOĞUNLUK TAVANI

  3.2.3.1.2. TEK YOĞUNLUK TAVANI ÇERÇEVESİNDE YARDIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ORTAK YÖNTEMİ

   

  3.2.3.1.3 HESAPLARDA KULLANILAN TEMEL TANIMLAR

  3.2.2.2. BİR AVRUPA PROJESİNE VEYA CİDDİ BİR EKONOMİK GÜÇLÜĞÜ DÜZELTMEYE YÖNELİK YARDIMLAR

  3.2.3.3. SEKTÖREL AMAÇLI YARDIMLAR

  3.2.3.3.1. YARDIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  3.2.3.3.2. BAZI SANAYİ SEKTÖRLERİNE VERİLEN YARDIMLAR İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

  3.2.3.3.3. DİĞER YARDIM TÜRLERİNİN SEKTÖREL YANSIMASI

  3.2.3.3.4. SEKTÖREL AMAÇLI YARDIMLARIN UYGULANMASI

  3.2.3.3.5. GENEL NİTELİKLİ YARDIMLAR

  3.2.3.3.6. ÖZEL NİTELİKLİ YARDIMLAR

  4. İHRACAT TEŞVİKLERİ

  5. KOBİ'LERE TEŞVİKLER

  5.1. ÖZEL KOŞULLARA İLİŞKİN MALİ YARDIMLAR

  5.1.1. ÖZ KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU

  5.1.2. İNDİRİMLİ FAİZ YOLUYLA FİNANSMAN DESTEĞİ

  5.2. NORMAL KOŞULLARA İLİŞKİN MALİ YARDIMLAR

  5.2.1. GENÇ MÜTEŞEBBİSLERİN DESTEKLENMESİ

  5.2.2. İŞLETME GİDERLERİ SÜBVANSİYONU

  5.3. MODERNİZASYON VE GELİŞTİRME SÜBVANSİYONU

  5.4. YATIRIM MALLARI EDİNİMİNE İLİŞKİN SÜBVANSİYONLAR

  5.5. TEKNOLOJİK GELİŞTİRME VE UYGULAMA SÜBVANSİYONLARI

  5.6. KOBİ GİRİŞİMCİ-ORTAKLIKLARINA TANINAN MALİ YARDIMLAR

  5.7. GİRİŞİMCİLERARASI İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK MALİ YARDIMLAR

  5.8. TİCARİ FAALİYETLERİ DESTEKLEME SÜBVANSİYONU

  6. KRİZDEKİ İŞLETMELERE YARDIMLAR

  7. İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

  8. DEVLET YARDIMLARININ DENETİMİ

  8.1. KOMİSYON DENETİMİ

  8.1.1. MEVCUT YARDIMLARIN DENETİMİ

  8.1.2. YARDIMIN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN PROJELERİN DENETİMİ

  8.1.2.1. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  8.1.2.2. PROSEDÜRÜN BAŞLATILMASI VE BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜR

  8.1.2.3. KOMİSYON'A BAŞVURU

  8.1.2.4. MÜEYYİDELER VE RÜCU

  8.2. YARDIMLAR KONUSUNDA KONSEY'İN YETKİLERİ

  DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ANTLAŞMASI'NDA DEVLET YARDIMLARI

  1. D.T.Ö KAPSAMINDA DEVLET YARDIMLARININ KONUMU

  1.1. YASAKLANMIŞ SÜBVANSİYONLAR

  1.2.MUHTEMEL SÜBVANSİYONLAR

  1.3. DİĞER SÜBVANSİYONLAR

  2. SÜBVANSİYON MİKTARININ HESAPLANMASINDA GÖZÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR

  3. OLUMSUZ TİCARİ ETKİLER YARATAN SÜBVANSİYONUN YOL AÇTIĞI ZARARIN BELİRLENMESİ

  4. SÜBVANSİYON KAPSAMINDA YERLİ SANAYİNİN TANIMLANMASI


  GATT VE AT UYUM HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA, TÜRKİYE’DEKİ DEVLET YARDIMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

  1. GENELLEMELER

  2. 1/95 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI (OKK) VE DEVLET YARDIMLARI MEKANİZMASININ DÜZENLENMESİ

  2.1. TÜRKİYE-AT GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

  2.2. GÜMRÜK BİRLİĞİ Ã‡ERÇEVESİNDE DEVLET YARDIMLARI MEKANİZMASINA YÖNELİK TEMEL ÖZELLİKLER

  2.2.1. KATMA PROTOKOL VE DEVLET YARDIMLARI

  2.2.2. 1/95 SAYILI OKK VE DEVLET YARDIMLARININ YASAL ÇERÇEVESİ

  2.3. 1/95 SAYILI OKK KAPSAMINDA DEVLET YARDIMLARININ DÜZENLENMESİ

  2.3.1. İLGİLİ MADDELER VE BİLDİRİMLER

  2.3.1.1. İHRACAT KAYDI İLE BEDELSİZ İTHALAT NİTELİĞİNDEKİ DEVLET YARDIMLARININ YASAKLANMASI

  2.3.1.2. TEKSTİL/HAZIR GİYİM KOTALARI VE DEVLET YARDIMLARI İLİŞKİSİ

  2.3.1.3. ORTAK TİCARET POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DOLAYLI TEŞVİK İMKANLARININ ORTADAN KALDIRILMASI

  2.3.1.4. AT GÜMRÜK KODU PARALELİNDE GÜMRÜK MEVZUATI REJİMİ VE DEVLET YARDIMLARI İLE DOLAYLI İLİŞKİLER

  2.3.1.5. DEVLET YARDIMLARI İLE DOĞRUDAN İLGİLİ HÜKÜMLER

  2.3.1.5.1. DEVLET YARDIMLARI KONUSUNU DÜZENLEYİCİ TEMEL MADDE: OKK MADDE 34

  2.3.1.5.2. GENELDE REKABET HUKUKU, ÖZELDE DEVLET YARDIMLARI KONUSUNDA AT HUKUKU İLE İLİŞKİ VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ Ã‡ERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN USULLER

  2.3.1.5.3. MEVZUAT UYUMUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA DEVLET YARDIMLARI SORUNUNUN DÜZENLENMESİ

  2.3.1.6. TİCARİ KORUNMA ARAÇLARI VE DEVLET YARDIMLARI İLİŞKİSİ

  2.3.2. MALİ İŞBİRLİĞİ HAKKINDA TOPLULUK BEYANI

  2.3.2.1. DEVLET GELİRLERİNDEKİ MUHTEMEL KAYIPLAR

  2.3.2.2. EKONOMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SORUNU

  2.3.2.3. TOPLULUK MALİ BEYANININ SERGİLEDİĞİ Ã–ZELLİKLER

   

   Sayfa : 1/15
   123...15>