• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

  • Bilgi Notu Hakkında Açıklama

  • Aşağıdaki açıklamalar Rekabet Kurumunun teşebbüslerden bilgi istemesi ve yerinde incelemelerde bulunması halinde teşebbüslerin hak ve yükümlülükleri özetlemekte, ayrıca teşebbüslerin dikkat etmeleri ve kaçınmaları gereken davranışları hatırlatmaktadır. Bilgi Notunun tek başına bir dayanak teşkil etmediği ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan bağımsız olarak hiç bir geçerliliği bulunmadığı unutulmamalıdır.