• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

 • Uzmanlar Geldiğinde Ne Yapılmalıdır?

 • Hemen, üst düzey yöneticilere ve şirketin rekabet uzmanlarına haber verilmelidir.

  Uzmanlara, yetkililere haber verildiği söylenip yetkililer gelene kadar, kısa bir süre beklemeleri rica edilmelidir.

  Uzmanlar yetki belgelerini göstereceklerdir. Göstermezlerse nazikçe hatırlatılması yerinde olacaktır.

  Yerinde incelemenin amacı öğrenilmelidir. Bu konuda yetki belgesinde belirtilenden daha geniş kapsamda bilgi alınamaz ise, ısrarcı olunmamalıdır.

  Yetki belgesinin bir kopyası mutlaka istenmelidir.

  Şirketin rekabet danışmanı gelene kadar, erteleme istenmelidir, fakat

  danışman şirket bünyesindeyse erteleme talebi geri çevrilecektir.  Yerinde inceleme yapmakla görevlendirilmiş uzmanlara rahat ve güvenli olarak çalışabilecekleri bir oda tahsis edilmeli ve mümkünse bu odanın anahtarları teslim edilmelidir. Oda, yöneticilerin odalarına yakın ve bilgi isteme ve görüşme yapılabilecek kadar geniş olmalıdır.