• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

 • Ön hazırlık Yapılması Mümkün müdür?

 • Ön hazırlık yapılması, ancak firmanın rekabet kültürünü benimsemesi, çalışanlarının firmanın hak ve yükümlülüklerini öğrenmesi ile mümkündür.

   

  Rekabet Hukuku’nda “rekabetin sınırlandığı piyasalara benzerliğin saptanması halinin” uyumlu eylem içerisinde bulunulduğuna karine oluşturduğu düşÃ¼nüldüğünde, firma içerisinde ihlali gösteren tüm bulgular yok edilse dahi, piyasadaki sonuçlar ortadan kaldırılamayacağı için, sorumluluktan kurtulmak mümkün değildir.

   

  Ayrıca men edilen türden bir anlaşmanın firma dışında bir çok yerde izinin bulunduğu unutulmamalıdır ve yerinde incelemelerin çoğunun “eldeki bulguların teyidi amacıyla yapıldığı” göz önünde bulundurulmalıdır.

   

  Ön hazırlığın yapılmasının ancak ihlallere sebebiyet veren davranışlardan kaçınılmasını temin edecek eğitim faaliyetleriyle mümkün olabileceği bilinmelidir.

   

  Öte yandan yerinde incelemelere hazırlıklı olunmalı, bunun için;

   

  Üst düzey yönetim, rekabet hukuku danışmanının tavsiyeleri doğrultusunda çalışanları bilgilendirmeli,

   

  “Genel Uyarıları” belirlemeli

   

  Önemli personel ve yönetim için, Kılavuz notlar hazırlamalıdır.

   

  “Genel uyarılar”, tartışmalı metinlerin gözden geçirilmesini de kapsamalıdır. Unutulmamalıdır ki, ülkemizde yeni uygulama alanı bulan rekabet hukuku, firma çalışanlarının “nelerin yasal, nelerin yasak olduğunu” öğrenmeleri ile kurumsallaşacaktır. Haklarında henüz bir soruşturma açılmamış teşebbüslerin, bundan sonraki faaliyetlerinde hangi kuralları gözeteceklerini öğrenmelerinin en iyi yöntemi, önceki çalışmaların gözden geçirilmesi ve yöneticilerin “kendi kendilerini sorgulamalarıdır”.