• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

 • Yerinde İnceleme

 • Önaraştırma ve soruşturma kapsamındaki yerinde incelemeler, teşebbüsleri hazırlıksız yakalamak ve men edilen davranışları ortaya çıkarmak maksadıyla habersiz olarak yapılmaktadır.  Böyle bir durumda, rekabet hukuku danışmanları inceleme yerine gelene kadar neler yapılması gerektiğine dair üst düzey yöneticilerden kapı görevlilerine kadar tüm yetkililere daha önceden bilgi verilmiş olması ve ani bir baskında uygulanacak stratejinin önceden belirlenmiş olması çok önemlidir.


  Yerinde inceleme maksadıyla gelen uzmanlar incelemeye konu olan önaraştırmanın veya soruşturmanın içeriğini, başlama tarihini ve eksik bilgi vermekten doğacak ceza miktarını bildirmek zorundadır.  Kurul görevlileri, yerinde inceleme yapabilmeleri için Yetki Belgelerini göstermek durumundadır.  Uzmanlarca talep edilen bilgilerin verilmesinde şirketin rekabet uzmanı veya danışmanlarının gelmesine kadar; üst düzey bir yöneticinin bulunmaması durumunda ise üst düzey yöneticinin gelişine kadar erteleme talep edilebilir. Ancak böyle bir talebin mutlaka kabul edilmesi beklenmemektedir.  Önaraştırmalarda yerinde incelemeye gelen uzmanların görevlerini ifa etmeleri engellendiği takdirde para cezası verileceği ve daha da önemlisi, men edilen davranışların belgelerinin açıkça var olduğu yönünde kanaatin oluşacağı, bunun ise soruşturma açılması yönünde yeterli bulgu olarak değerlendirilebileceği bilinmelidir.


  Haklarında önaraştırma yapılan pek çok teşebbüsün tartışmalı olan inceleme konularında yerinde inceleme yapan uzmanlara yeterli açıklamalar yaparak soruşturma açılmasına mahal olmadığını gösterebilmiş olduğu unutulmamalıdır.  Yerinde incelemeyi kolaylaştırmak için ılımlı olunması ve agresif tavırlardan kaçınılması önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki olumsuz yaklaşımların bedelini, firmanız para cezası olarak ödemek durumunda kalabilir!


  Uzmanlar tarafından kendisine soru yöneltilen çalışanlar bu soruları ve verdikleri cevapları özetleyici/hatırlatıcı notlar tutmalıdır.


  Uzmanlar tarafından incelenen tüm evraklar not edilmeli ve görevlilerin fotokopisini çektiği her evrakın bir kopyası da firma yetkilileri için alınmalıdır. Alınan evrakların kopyalarının tutulması, Rekabet Kurulu’nun incelediği evrak bütününe sahip olma açısından çok önemlidir.