• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 36

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un Kanun ihlallerini tespit ettiği durumlarda izleyeceği prosedür nedir?

   39

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde menfi tespit nedir? Hangi durumlarda teşebbüs veya teşebbüs birliklerince menfi tespit belgesi alınması icap edebilir?

   40

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre muafiyet ve menfi tespit kararları geri alınabilir mi ?

   41

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, hangi tür birleşme ve devralmalar meşru sayılacak ve hukuki geçerlilik kazanacaktır?

   42

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre tanınan muafiyetler Kurul tarafından geri alınabilir mi?

   44

  • Avrupa Topluluğu Adalet Divanı içtihatları Türkiye'de geçerli midir?

   45

  • Grup muafiyetlerinin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile ilişkisi nedir?

   46

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un belirli iş kollarında anlaşma türlerine grup muafiyeti tanıması için neler esas alınır?

   47

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması muafiyet kararının verilebilmesi için yeterli bir kriter midir?

   48

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre muafiyet kararları kaç yıl için verilir?
  <123456>