• Devlet Yardımları Hukuku / Yayınlarımız

 • GÜMRÜK BİRLİĞİNİN KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERE ETKİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUMLU TEŞVİKLERVE MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE GİDERİLMESİ

  • Sayfa : 1/7
   123...7>

  İÇİNDEKİLER

  1. Genellemeler

  2. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin temel esasları 


  2.1. Gümrük Birliği kapsamına giren Mal Listeleri 


  2.2 Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Gümrük birliğinin kurulması ile karşı karşıya gelinecek yeni ekonomik ortam

  3. Türkiye'nin Gümrük Birliği Muvacehesinde Dış Ticareti 


  3.1. Türkiye ve AB arasındaki ticarette oluşacak yeni ortam 


  3.2. Türkiye ve AB dışındaki Üçüncü ülkelere yönelik oluşacak yeni ortam 


  3.3. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamında yer alan hukuki muktesebatın kabulünün getireceği yeni ortam 


  3.4 Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Dış Ticaret Dengeleri

  4.Türkiye ve Avrupa Birliği arasında kurulacak gümrük birliğinin Küçük ve Orta Boy İşletmelere etkilerinin teşvikler marifetiyle giderilmesi 


  4.1 Özel koşullara ilişkin mali yardımlar

  4.1.1 Öz kaynak kullanımı destekleme fonu 


  4.1.2 İndirimli faiz yoluyla finansman desteği 


  4.2 Normal koşullara ilişkin mali yardımlar

  4.2.1 Genç müteşebbislerin desteklenmesi

  4.2.2 İşletme giderleri sübvansiyonu 


  4.3 Modernizasyon ve geliştirme sübvnsiyonu 


  4.4 Yatırım Malları edinimine ilişkin sübvansiyonlar 


  4.5 Teknolojik geliştirme ve uygulama sübvansiyonları 


  4.6 KOBİ girişimci-ortaklıklarına tanınan mali yardımlar 


  4.7 Girişimcilerarası işbirliğine yönelik mali yardımlar 


  4.8 Ticari faaliyetleri destekleme sübvansiyonu

  5. Değerlendirme   Sayfa : 1/7
   123...7>