• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

 • Bilgi İsteme ve Yerinde İnceleme Hangi Nedenle Yapılır?

 • Rekabet Kurulu refen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine soruşturma açılmasına ya da

  -soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için-

  ön araştırma yapılmasına karar vermektedir.

  Rekabet Kurulu, önaraştırma ve soruşturma evrelerinde

  anlaşma, karar veya uyumlu eylem ile rekabetin sınırlandığı veya piyasada edinilmiş hakimiyetin kötüye kullanıldığını gösterecek

  bulgu ve belgelere çoğunlukla yerinde incelemelerde ulaşmaktadır.

  Kanun, men edilen davranışların soruşturulması sürecinde yerinde incelemeler yapılmasını öngördüğü gibi,

  ayrıca

  muafiyet kararları ile menfi tespit belgelerinin ilgili olduğu piyasaları sürekli takip etmek amacıyla denetim yükümlülüğü getirmektedir.

  Bu tür denetimler de bilgi isteme ve yerinde incelemelerle gerçekleştirilmektedir. Rekabet Kanunu, yerinde inceleme ve bilgi isteme çalışmalarının

  hangi amaçla gerçekleştirildiğinden ve soruşturma veya rutin denetim gibi hangi kapsamda olduğundan bağımsız olarak;

  incelemelerde Rekabet Kuruluna geniş yetki tanınmıştır.

  Rekabet Kurulu yerinde incelemelerde bulunma görevini Kurum personeli olan Rekabet Uzmanları aracılığı ile gerçekleştirir.