• Devlet Yardımları Hukuku / ESC Görüşleri

 • DEVLET YARDIMLARININ İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA HAZIRLANACAK KANUN TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

  • Sayfa : 1/7
   123...7>


  DEVLET YARDIMLARININ İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA

  HAZIRLANACAK KANUN TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÃœŞ VE ÖNERİLER  Hazırlayan

  Prof. Dr. Arif ESİN

  ESC Yayınları

  1.Avrupa Birliği'nde Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetimi

  1.1. Mevcut Yardımların Denetimi

  1.2. Yeni Yardımların ve Mevcut Yardımların Niteliğini Değiştirmeyi Amaçlayan Programların Denetimi

  1.2.1. Bildirim Yükümlülüğü

  1.2.2. Usulün Başlatılması

  1.2.3. Komisyon'a Başvuru ve Re'sen Soruşturma

  1.2.4. Yaptırımlar

  1.2.5. Komisyon Kararlarına Karşı Açılan Davalar

  1.3. Yardımlar Konusunda Konsey'in Yetkileri

  1.3.1. Yasama Yetkisi

  1.3.2. İzin Verme Yetkisi

  2. Gümrük Birliği Çerçevesinde Devlet Yardımları Mevzuatının ve Uygulamasının Uyumlaştırma Yükümlülüğü

  2.1. Devlet Yardımları ile Doğrudan İlgili Hükümler

  2.2. Rekabet Hukuku ve Devlet Yardımlarının İlişkisi ve Öngörülen Usul

  2.3. Mevzuat Uyumu ve İhtilafların Çözümü Bağlamında Devlet Yardımlarının Düzenlenmesi

  3. Ulusal Program Kapsamında Devlet Yardımlarının Konumu

  3.1. Türkiye'de Devlet Yardımlarının Mevcut Durumu

  3.2. AB Müktesebatı İle Türk Mevzuatı Uyumu İçin Yapılması Gereken Değişiklikler ve Uygulama İçin Alınması Gereken Önlemler

  4. Avrupa Birliği'ne Aday Bazı Ülkelerin Devlet Yardımlarına İlişkin Düzenlemeleri

  4.1. Aday Ülkelerde Rekabet Otoriteleri ve Devlet Yardımlarının İzlenmesinden Sorumlu Kuruluşlar

  4.2. Bazı Avrupa Ülkelerinin Devlet Yardımlarının Denetlenmesine İlişkin Düzenlemeleri

  5.Sonuç: Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetimi Üzerine Temel İlkeler

  Kaynakça

  EKLER   Sayfa : 1/7
   123...7>