• Rekabet Hukuku / Yayınlarımız

 • REKABET KANUNU VE YÖNETİCİ'NİN DÜNYASI

  • Sayfa : 1/4
   1234>

  REKABET KANUNU VE YÖNETİCİ'NİN DÜNYASI   Prof.Dr.Arif ESİN

  Küreselleşen Dünya ekonomisinde ticaretin gerek iç piyasada gerekse dış piyasalarda eksik rekabetten uzak ve tam rekabetin tesis edildiği bir ortamda gerçekleşmesi gerekmektedir. Ulusal rekabet kanunları iç piyasa düzenlerini rekabeti kısıtlayıcı unsurlardan temizleyerek uluslararası ticarette rekabetin gelişimine katkı sağlamaktadır. Türkiye de parlementer demokrasiyi ve serbest piyasa ekonomisini benimsemiş modern Dünya'nın üyesi bir ülke olarak, ekonomisini geliştirecek ve Dünya ile bütünleştirecek bir kanunu milli mevzuatına adapte etmiştir. Avrupa Birliği ile kurulan gümrük birliği kapsamında çıkartılan 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 7 Aralık 1994 tarihinde yasalaşmıştı. Oldukça uzun bir süre özel sektörü böylesine yakından ilgilendiren bu yasadan pek söz edilmedi. Zaten Rekabet Kurulu'da atanamıyordu. Ancak 27 ay geçikme ile Mart 1997 tarihinde atanan Rekabet Kurulu hızlı bir yapılanma ile Rekabet Kurumu'nun altyapısını tamamladı, gerekli tebliğleri çıkarttı ve nihayet 5 Kasım 1997 tarihi itibariyle yasa karşısında tüm teşebbüslerin hak ve yükümlülüklerini anlatan tebliğini yayımladı. Ve artık basında gün olmuyor ki, Rekabet Kurulu'ndan söz edilmesin.  Rekabet Kanunu, Rekabet Kurulu'na mali ve idari özerklik tanıyor. Rekabet Kurulu hiçbir merci, kurum veya kuruluşa bağlı değildir. Rekabet Kanunu'nun kendisine tanıdığı yetkiden gücünü alarak, görevini yaparken bağımsızdır. Hiç bir organ, makam, merci ve kişi, Kurul'un nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Rekabet Kurumu, kamu tüzelkişiliğine haiz idari ve mali özerkliğe sahiptir. Bu özelliği ile Kurul siyasi erkin etkisi altından kurtulmuş bulunuyor. Hal böyle olunca da Rekabet Kurulu Türkiye'de neredeyse var olan tüm sektörleri soruşturma kapsamına aldı. Soruşturmalar sonucunda idari para cezaları verdi.  Şimdiye kadar soruşturma kapsamına giren sektörlerin başında basın, ilaç, çimento, dayanıksız tüketim malları, bilgisayar, ekmek, tüp gaz, özel okullar, maya, meşrubat, vb pekçok sektör geliyor. Kurul soruşturmalarını büyük bir titizlikle yürüttükten sonra nihai kararını veriyor.  Rekabet Kanunu'nunda para cezaları oldukça ağır. Bugüne kadar rekor cezalar verildi.

   Sayfa : 1/4
   1234>