• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

 • Yerinde İncelemelerde Gözetilecek Temel Prensipler


  • Zaman kullanımı açısından akıllıca davranın.

  • Kibar ve misafirperver olun.

  • Sürtüşmeyi önleyin!

  • Güven kazandırıcı olun.

  • Soruşturmayı, her günün sonunda gözden geçirin.

  • Yanlış anlaşılabilecek konuları çekinmeden ve hemen açıklığa kavuşturun.

   

  Ve unutmayın ki;

   

  eğer tartışmalı konuları derhal ve yeterince açıklığa kavuşturamıyorsanız, içinde bulunduğunuz denetimden daha sıkıcı günlerden oluşacak olan önünüzdeki bir yılı,

  bu hususları açıklamaya çalışarak geçireceksiniz.

   

  Uzmanlar, pek çok zaman hiç de hoşnut olmasalar dahi, verilen kamu görevini yerine getirmek için oradadırlar. Bu gerçek göz ardı edilerek inceleme kişiselleştirilmemeli ve sürtüşmelere asla girilmemelidir.

   

  Uzmanların firmanız lehine veya aleyhine bir tutum veya peşin hüküm içerisinde olmaları mümkün değildir. Bu yönde düşÃ¼nce ve davranışların öncelikle Rekabet Kurulu tarafından men edildiği açıkça bilinmeli, uzmanların bu yönde davranış içerisinde olduğu düşÃ¼nülüyorsa, rekabet Kurulu Başkanlığı’na durum aksettirilmelidir. Fakat bunun için haklı gerekçelerin oluştuğundan emin olunmalı, infial ile şikayetin esasen firmanızı zor duruma düşÃ¼receği bilinmelidir.


  Uzmanların ciddi ve mesafeli tutumlarını hiç bir zaman değiştirmeyecekleri unutulmamalı, bu gerçek bilinerek, samimileşme çabalarına teşebbüs dahi edilmeden objektif olunmalıdır.

   

  Rekabet uzmanlarının, muhtemel olarak incelenen firma personelinden daha iyi eğitim almış kişiler oldukları göz önünde bulundurulmalıdır.