• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

 • Yerinde İnceleme Esnasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Uzmanlar en az iki kişi olacaklardır.

  Uzmanlar incelemelerde bulunmak için gruplara ayrıldıklarında, haberdar olunmalıdır.

  Aranılan tüm dosyaların ve odaların, sorulan soruların ve cevapların notu tutulmalıdır.

  Alınan bu fotokopiler, düzgün bir şekilde tasnif edilmelidir.

  Eğer doküman yanlış yorumlanıyorsa, hemen gerçek mahiyeti veya kaynağı açıklanmalıdır.

   

  Uzmanların veya raportörlerin ilgili evrağın bir nüshasını alma yönünde kararlı olmaları halinde, kesinlikle buna mani olma girişiminde bulunmamalı, tahrifat yapmak veya benzeri biçimde engel olmaya kesinlikle yeltenilmemelidir.

   

  Uzmanların gerek gördüklerinde hazırlayacakları tutanaklar çok dikkatli biçimde incelenmeli, mümkünse rekabet danışmanına başvurulmalı, gerekli düzeltmelerin yapılması uzmanlardan talep edilmeli ve böylelikle tutanak imza altına alınmalıdır. Gerekli olduğundan emin olunan düzeltmelerin uzmanlar tarafından ısrarla yapılmaması halinde, tutanak üzerinde veya ek tutanak üzerine mutabık kalınmayan hususlar belirtilebilir.

   

  Tutanak düzenlenmesi halinde bunun imzalanmasının zorunlu olduğu bilinmelidir.