• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

 • Uzmanlar ve Yetkileri

 • Uzmanlar,

  Her türlü defterleri (bilgisayarlar ve manyetik kayıtlar dahil) ve diğer iş kayıtlarını inceleme;  Defterlerden ve iş tutanaklarından kopyalar alma,

   

  Firma içi yazışmaları (e-mail’ler dahil) ve tahminleri inceleme,

   

  Faks, telefon raporlarını, yazıcıda basılmış evrakları, rakiplerle ilgili bilgileri-fiyat artış mektuplarını, iş planlarını inceleme,

   

  Rakiplerle bir uyumlu eylem olup olmadığını tespite yönelik ip uçlarını araştırma (rakiplerin kartvizitleri, randevu kayıtları, geziler, rakip teşebbüs yöneticileriyle birlikte gerçekleştirilen otel buluşmaları, harcama belgeleri),

   

  Elde edilen dokümanlarla ilgili sözlü bilgi isteme,

   

  Dernek, sendika ve formel olsun-olmasın benzeri birlik toplantılarında alınan kararlara ilişkin bilgi isteme,

   

  Teşebbüsün bina, arazi ve ulaşım aracına girme ve incelemelerde bulunma yetkilerine sahiptir.

   

  Elde edilen belge, bilgi ve bulguların mevcut bilgileri teyit etme amacını taşıyabileceği daima göz önünde bulundurulmalıdır.