• Rekabet Hukuku / Kurum Baskınları

 • Bilgi İsteme

 • Rekabet Kurulu teşebbüslerden süresi içinde bildirilmesi kaydı ile her zaman bilgi isteyebilir.


  Rekabet Kurulu’nun Bilgi İsteme prosedürü kapsamında talep ettiği bilgiler verilirken 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

  Rekabet Kurulu’nun, bilgi istediğinde kendisine gereken bilgilerin sağlanmaması durumunda, para cezası verme hakkı vardır. Bu konuda Rekabet Kurulu oldukça katıdır.

  Unutulmamalıdır ki; önaraştırma safhasında istenilen bilgilere verilecek cevaplar, çoğunlukla “bir soruşturma açılıp açılmaması gerektiği yönünde” Rekabet Kurulu’nun vereceği kararı belirleyecektir.

  Rekabet Kurulu, vereceği ceza miktarını belirlerken, daima ilgili firmanın soruşturma sırasında Rekabet Kurulu’na yardımcı olma derecesini göz önünde bulundurmaktadır.

   

  Teşebbüsten bilgi istendiği belirtilen yazıda;

  talep edilen bilgi açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş olmalı;

  talep edilen bilginin ne kadar süre içerisinde ve ayrıca hangi adrese verileceği belirtilmiş olmalı;

  talep edilen bilginin zamanında verilmemesi veya eksik ya da yanlış olarak verilirse tahakkuk ettirilebilecek para cezasının miktarı belirtilmiş olmalıdır.

   

  Bir bilgi talebinin içeriği teşebbüs tarafından tam olarak anlaşılamamışsa, Rekabet Kurumu’ndan ek açıklama yapması istenebilir. Bilgi istemi, çok dikkatle incelenmeli ve mümkünse bir rekabet hukuku danışmanının görüşleri alındıktan sonra cevaplandırılmalıdır.

  Rekabet Kurulu’nun belirleyeceği süre içinde istenilen bilgi mutlaka verilmelidir. Verilecek cevap yazısının açık, anlaşılır ve yeterince detaylı olarak hazırlanması yerinde olacaktır.

   

  İstenilen bilginin kapsamına göre manyetik disketlerde veya e-mail ile ayrıca gönderilmesi de uygundur.

   

   

  Soruşturma safhası sonunda varılacak nihai kararlarda, Kurul’un asgari ceza ile cironun % 10’una kadar bir aralıkta para cezasını taktir edebileceği düşÃ¼nüldüğünde; istenilen bilgilere yanlış veya yanıltıcı cevap verilmesinin, yanlış bilgi verilmesinden doğacak cezai sorumluluğun haricinde esas olarak, Kurul’un takdirini olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır