• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul üyelerinin görevlerine son verilebilir mi?

  • Kurul Başkan ve üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak Kurul Başkan ve üyeleri atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya göreve başlamadan önce maliki oldukları her türlü sermaye piyasası mevzuatı anlamındaki menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları dışındakilere satmak veya devretmek suretiyle elden çıkartmadıkları ya da Kanun'la verilen görevle ilgili olarak suç işledikleri mahkeme kararı ile sabit olduğu hallerde Kurul Başkan ve üyelerin görevleri sona erer.