• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul üyelerinin görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra, görev süreleri içerisinde elde ettikleri bilgilerin gizliliğine ilişkin yükümlülükleri nelerdir?

  • Rekabet Kanunu'na göre Kurul üyeleri ve personeli Kurum'la ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanun'un uygulanması sırasında öğrendikleri teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin ticari sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.