• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kanun'a aykırı anlaşma, eylem, karar ve sözleşme marifetiyle rekabeti engelleyen, bozan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki rakiplerine verdikleri maddi zarar miktarı nasıl tespit edilecek

  • Rekabet Kanunu'na göre zararın belirlenmesinde zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün karlar geçmiş yıllara ait bilançolar da dikkate alınarak hesaplanır.

    Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.