• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul, hangi evrakları inceleyebilir?

  • Rekabet Kurulu teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin; defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini inceleyebilir ve gerekirse suretlerini alabilir; belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir; teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin yerinde incelemeler yapabilir.

    İlgililer istenen bilgi, belge, defter ve sair vasıtaların suretlerini vermekle yükümlüdür. Yerinde incelemenin engellenmesi veya engellenme olasılığının bulunması durumunda Sulh Ceza Hakimi kararı ile yerinde inceleme yapılır. Yapılan son değişiklikler ile Kanun'a eklenen bu hüküm, Kurum'un yerinde inceleme kararına uyulmasını zorlamak açısından getirilmiş bir hüküm olmaktadır. Yapılan yerinde incelemeler sırasında teşebbüs yetkilileri Kurum uzmanları tarafından istenen belgeleri bulmak, uzmanlara bu konuda yardımcı olmak durumundadırlar.