• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un kurum ve kuruluşlarda inceleme yetkisi nedir?

  • Rekabet Kurulu, Rekabet Kanunu'nun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli görüldüğü hallerde, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemelerde bulunabilir. İnceleme Kurul emrinde çalışan uzmanlar tarafından yapılır. Uzmanlar incelemeye giderken yanlarında incelemenin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar.

    Teşebbüsler, yerinde inceleme sırasında yetkili temsilcilerinin veya avukatlarının beklenmesini isteyebilirler. Teşebbüslerin savunma haklarını teminen bu tür taleplerin yerine getirilmesi yani yasal temsilcilerin beklenmesi gerekmektedir.