• Rekabet Hukuku / Rekabet Bülteni

 • Sayı : 1 / Yıl : 1999

 • Rekabet Bülteni

 • BAŞLARKEN
  Bülent ÇAMLICA
  ESC Yayıncılık adına, Editör


  Borçlar Kanunu'nun sözleşme serbestisi ilkesiyle teşebbüslere tanıdığı geniş hareket alanının Rekabet Hukuku ile bir anlamda sınırlandırılması, Rekabet Hukuku uygulamalarına geçen tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de belirsizlikler doğurmuş ve iş kesimlerinin tepkili yaklaşımlarını gündeme getirmiştir. Türkiye'de 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih üzerinden 5 yıla yakın süre geçmiş olmasına karşın, Rekabet Kurulu'nun oluşturulmasında yaşanan iki yılı aşkın gecikme, Rekabet Hukuku uygulamalarındaki belirsizliklerin ortadan kalkmasını 21. yüzyılın arefesine bırakmıştır. Kanun'u uygulamakla yükümlü Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumu'nun oluşturulması ve ikincil mevzuatın hazırlanmısı çalışmaları ile eş zamanlı olarak, Rekabet Hukuku'nun anlaşılabilmesini teminen seminerler, paneller ve raporlar gibi bir dizi faaliyeti de gerçekleştirmek durumunda kalmıştır.  Rekabet Hukuku uygulamaları, son iki yıl içerisinde çığ gibi büyümüştür. Yüzlerce bildirim ve şikayet müracaatı, düzinelerce Önaraştırma ve Soruşturma, sözlü savunma toplantıları, izin verilen ve verilmeyen yoğunlaşma işlemleri, verilen idari para cezaları... Etkinlik arttıkça, hassasiyet artmış ve artık ülkemizde de teşebbüsler, Rekabet Hukuku'nun 'korunmaları gereken' bir mevzuat olmadığı, bilakis 'koruyucu' bir mevzuat olduğunun bilincine ermişlerdir. Korunan elbette ekonomik verimliliği sağlayan serbest ekonomik yarış ve bu yarışın icabına göre davranan teşebbüslerdir.  Irak ve İran pazarlarına ihracat yapan firmaların, bu pazarlar kapandıktan sonra hiç bir ülkeye mal satamamalarının ardında yatan sebeplerin özeleştri ile tespiti ve ortadan kaldırılması beklenmeksizin, o sebeplerin Kanun'la giderilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Artık Dünya'da var olmayanın Türkiye'deki varlığının, Türkiye'ye dahi bir yararı kalmamıştır. Bu türlü ekonomik yapılanmaların piyasalara yeni girenlere veya gelişmeye çalışanlara engel olması ise, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile yasaklanmıştır.  Bültenimiz bundan böyle bu yasakları tartışacaktır. Kaynak mevzuat olan Avrupa Birliği Rekabet Hukuku'nu inceleyecek, gelişmeleri aktaracak, Rekabet Kurulu uygulamalarını değerlendirecek, teşebbüslerin serbest yarışta önlerindeki manileri aşmaları için gayret gösterecektir.  Bültenimiz, kendi kulvarında yarışa kalkmıştır. Sayfalarında tüm seslere yer verecek, Türkiye'nin rekabet politikalarıyla ilgili hukuki ve ekonomik sorunlarını çok sesli olarak tartışmaya açacaktır. İlgili herkese ve her kesime açık sayfalar, yeni bin yılla beraber elektronik ortama da taşınıp; akademik çevrelerin, uzmanların, iş aleminin yaklaşımlarına mecra oluşturacaktır.